Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Neko - chanFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 11 Months
Needs Core Membership
Statistics 26 Deviations 704 Comments 2,298 Pageviews
×

Newest Deviations

Friend by Kan-neko Friend :iconkan-neko:Kan-neko 3 3 The Dark Forest by Kan-neko The Dark Forest :iconkan-neko:Kan-neko 6 23 Arigatou~~ by Kan-neko Arigatou~~ :iconkan-neko:Kan-neko 1 0 Pack Share HAPPY 60+Watchers by Kan-neko Pack Share HAPPY 60+Watchers :iconkan-neko:Kan-neko 14 19 River by Kan-neko River :iconkan-neko:Kan-neko 4 5 Amnesia by Kan-neko Amnesia :iconkan-neko:Kan-neko 3 1 The Little Magic by Kan-neko The Little Magic :iconkan-neko:Kan-neko 5 12 Deemo by Kan-neko Deemo :iconkan-neko:Kan-neko 5 1 I love You by Kan-neko I love You :iconkan-neko:Kan-neko 5 10 Universe by Kan-neko Universe :iconkan-neko:Kan-neko 5 3 Hallowen by Kan-neko Hallowen :iconkan-neko:Kan-neko 18 12 The Star by Kan-neko The Star :iconkan-neko:Kan-neko 4 7 Green by Kan-neko Green :iconkan-neko:Kan-neko 5 4 Light by Kan-neko Light :iconkan-neko:Kan-neko 4 3 The Girl In the Field by Kan-neko The Girl In the Field :iconkan-neko:Kan-neko 7 14 Flower by Kan-neko Flower :iconkan-neko:Kan-neko 17 43

deviantID

Kan-neko
Neko - chan
Vietnam

Activity


The Dark Forest
Hmmm.........:v Thi HK1 so tốt :v ôi giời ơi ; - ; Lý thấp điểm vl ;-; nhưng được cái anh được 10 ;; 3;; hạnh f*ck ;; 3;; Art coi nhưng là comeback sau một thời gian dài không đăng Art ;; 3;; 
Credit  raghara,VegetaGirl0907,romscuderia,Wyonet,MissTsunderexYandere,Know-chan,
Loading...

Journal

No journal entries yet.

Journal History

Comments


Add a Comment:
 
:iconmoonygodiva10902:
MoonyGodiva10902 Featured By Owner Jun 3, 2017  Student Interface Designer
Thăm Ken! Nhớ Nhảy Lầu không? <333
Reply
:iconminh-duong:
Minh-Duong Featured By Owner Jun 6, 2017
Lầu ơi, tui chuyển acc rồi nhé
Reply
:iconmoonygodiva10902:
MoonyGodiva10902 Featured By Owner Jun 6, 2017  Student Interface Designer
Okay! =]]]]
Reply
:iconminh-duong:
Minh-Duong Featured By Owner Jun 6, 2017
<3~
Reply
:iconnkong775:
Nkong775 Featured By Owner May 23, 2017  Student Artist
Music Note Bullet (Black) - F2U Pearls water bottle Happy Birthday Godliek :D Misc Emoji-04 (Happy Birthday) [V1] Happy Birthday Godliek :D Pearls water bottle Music Note Bullet (Black) - F2U 

Rainbow Dot Bullet - F2U! Blueberries Birthday cake Happy Birthday (2) Kan-neko! Happy Birthday (2) Birthday cake Blueberries Rainbow Dot Bullet - F2U! 

Here re a gift for you: fav.me/dba8ho1
Reply
:icondaothicamtu:
DaoThiCamTu Featured By Owner May 12, 2017  Student Interface Designer
- Kan cuteo tối ấm :3
- Nhớ mị không? :3
Reply
:iconminh-duong:
Minh-Duong Featured By Owner May 26, 2017
<3 đây là acc mới của tui nhé ^^
Reply
:icondaothicamtu:
DaoThiCamTu Featured By Owner May 27, 2017  Student Interface Designer
- Hự...Ken qua acc mới rồi sao @@
Reply
:iconminh-duong:
Minh-Duong Featured By Owner Jun 1, 2017
ừm ~~
Reply
:iconmoonygodiva10902:
MoonyGodiva10902 Featured By Owner Feb 1, 2017  Student Interface Designer
Qua thím Kan! <33
Reply
Add a Comment: